Για εμάς
Share this page

Για εμάς

The PBC Foundation is the only UK organisation exclusively dedicated to providing support and information to those affected by PBC

Για εμάς

The PBC Foundation is the only UK organisation exclusively dedicated to providing support and information to those affected by PBC

Το PBC Foundation είναι το η μόνη διοργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο που ασχολείται ειδικά με το PBC.  Εξυπηρετούμε μέλη σε πάνω απο 65 χώρες του κόσμου. We offer a range of services that include a helpline, this website (with a separate section for members), a comprehensive compendium on PBC and a quarterly magazine that includes clinic pages written by world eminent PBC specialists.  We also host a range of events which include members’ meetings, self-management sessions and medical conferences. 

If you have any additional questions, check to see if we’ve answered them in our FAQ