Δελτία
Share this page

Νεοδιαγνωσθέντες

The PBC Foundation is the only UK based organisation that specifically deals with PBC.

Δελτία

Δελτία

Το PBC Foundation εκδίδει τρία πληροφοριακά δελτία.  Το ένα είναι γραμμένο ειδικά για όσους πάσχουν από PBC.  Το άλλο είναι γραμμένο για ιατρικούς επαγγελματίες.  Το τρίτο δελτίο είναι ένα γενικό δελτίο που εξηγεί το PBC, το ίδρυμα και την δουλειά που κάνουμε.

Μπορείτε να βρείτε τα δελτία εδώ για λήψη και εκτύπωση.  Μπορείτε να τα μοιράσετε με τον γιατρό σας ή με τον οικογενειακό σας περίγυρο για να έχουν μια πιο πλήρης κατανόηση της πάθησής σας.