Vad är PBC
Share this page

Nyligen Diagnostiserad

PBC-stiftelsen är en enda organisationen i Storbritannien som specifikt fokuserar på PBC.

Vad är PBC

Vad är PBC

Primär biliär cirrhos (PBC) är en kolestatisk leversjukdom som leder till att portafälten inflammeras och de intrahepatiska gallgångarna successivt bryts ner. Det är en relativt ovanlig autoimmun sjukdom som i 90 procent av fallen drabbar medelålders kvinnor. I Sverige upptäcks cirka 200 nya fall av primär biliär cirrhos varje år.

Blodprover ligger till grund för diagnos men ibland kan det bli nödvändigt med leverbiopsi för att upptäcka PBC. Hos de flesta patienter föreligger en stegring av ALP men i sällsynta, lindriga fall kan sådan saknas. I 95 procent av fallen förekommer anti-mitokondrieantikroppar (AMA). AMA-positivitet orsakas sällan av något annat kliniskt tillstånd än PBC, förutom autoimmun kronisk hepatit, och då i låg titer. En IgM-stegring stödjer diagnosen men har ingen betydelse för prognosen. Andra orsaker till kolestas bör uteslutas under utredningen.

Ursodeoxycholsyra (t.ex. Ursofalk) är den enda kända effektiva behandlingen mot PBC och medicinering bör sättas in på ett tidigt stadium av sjukdomen. Ursodeoxycholsyra kan inte bota PBC men kan förbättra PBC-associerad kolestas både histologiskt och biokemiskt, samt fördröja sjukdomsprogressen. Patienten kan också behöva symtomatisk behandling för klåda och profylaktisk behandling med kalcium och D-vitamin (t.ex. Kalcipos) om malabsorption har uppstått i samband med sjukdomen. Överlevnaden efter diagnos beräknas idag till 66 procent efter 20 år för patienter som inte genomgår någon levertransplanation

Nyckel fakta om PBC:

Många personer med PBC utvecklar aldrig Cirros.

 

PBC påverkar var nionde kvinna mot var enstaka man.

 

Den äldsta medlemmen inom PBC Stiftelsen var 103 år gammal när hon gick bort. Hon dog med hennes PBC och inte på grund av hennes PBC.

 

Patienter med PBC som blir bättre av Ursodeoxycholsyra är förutsatt att leva lika länge som människor generellt gör.

 

För mer information vänligen kontakt Stiftelsen och gå med oss idag och få medlemmarnas info paket.

Det är gratis!