Γενικά για το ίδρυμα
Share this page

Για εμάς

The PBC Foundation is the only UK organisation exclusively dedicated to providing support and information to those affected by PBC

Για εμάς

Γενικά για το ίδρυμα

Το PBC Foundation είναι το η μόνη διοργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο που ασχολείται ειδικά με το PBC.

Η πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα (PBC), είναι μία αυτοάνοση πάθηση του ήπατος.  Περισσότερες πληροφορίες για το PBC.

Μέτοχοι

Οι διαχειριστές μας είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τη στρατηγική του Ιδρύματος PBC.

Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την σωστή μας χορήγηση και για την εξασφάλιση ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις δραστηριότητές μας, να καλύψουμε τα έξοδα μας και να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα.

Οφείλουν να ενεργούν προς το συμφέρον του ιδρύματος: λειτουργούν αύμφωνα με τους σκοπούς και τις αξίες μας. Ουσιαστικά ενεργούν με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, και φροντίζουν ότι ενεργουύμε σύμφωνα με τη νομοθεσία, που δρα στο πλαίσιο των διατάξεων του 'Charities and Trustee Investment (Scotland) Act 2005'.

Ιατρικό συμβουλευτικό επιτελείο

To Ιατρικό συμβουλευτικό μας επιτελείο επιμελεί τα ιατρικά μας στοιχεία.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ή πληροφορίες σε κάποια έκδοσή μας που να μην έχουν επανεξεταστεί απο τουλάχιστον κάποια μέλη του Ιατρικόυ συμβουλευτικόυ επιτελείου.

Επανεξετάζουν επίσης όλα τα ερευνητικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα PBC για να διασφαλιστεί ότι ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές, σχετικές με τα ζητήματα του PBC, και εξυπηρετούν τα βέλτιστα συμφέροντα των μελών μας, μεταξύ πολλών άλλων κριτηρίων.